De alternatieve varroabestrijding

De varroalade

Een welkom hulpmiddel om hoeveelheid varroamijt in je bijenvolk(en) aan de weet te komen. Daarbij komt ook nog dat je in het winter halfjaar, zonder het volk te storen, kunt zien hoe het er voor staat. Genoeg voer, klein of dik volk enz.

 Op deze lade kun je zien dat het volk nog genoeg voer heeft, het zit nog vooraan in de kast. Bovendien is het sterk genoeg,het bezet de gehele breedte van de kast,    Hier een volk wat beduidend kleiner is. De voorraad voer is niet overweldigend.    De varroamijten zijn goed te vinden op het witte paper, maar er liggen ook genoeg mijten tussen het mul. Met een uitvergroting verandert het zwarte stipje duidelijk in de gedaante van een mijt.

Het  vernauwen van de raat afstand.

In plaats van de gebruikelijke 10 ramen in de broedkamer van een Simplex of Spaarkast, kan men ook 11-raamsstrippen plaatsen, dus 11 ramen plaatsen. Hierdoor wordt de ruimte tussen de raten verkleind en de warmte in het broednest beter beheersbaar. Het is een bewezen feit dat er 8 tot 9 % minder mijten worden geboren bij een hogere temperatuur in het broednest. Dit komt door de vervroegde uitkomst van het bijenbroed. Bij controle van de varroalade zal men de meeste mijtenval ook altijd aan de rand van het broednest vinden waar de temperatuur lager is, daar bevinden zich de meeste mijten.

Het nadeel van 11 ramen in een broedbak is het moeilijker uithalen  van de ramen tijdens werkzaamheden. Dit kan enigszins ondervangen worden door van het elfde raam een blok te maken: haalt men dit er eerst uit dan creëert men werkruimte in de kast.

Kranten.

Je weet dat bij het verenigen van twee volken vaak een krant gebruikt wordt. Later vind je dan de gelezen krant als pulp terug. Het blijkt dat in die pulp bij besmette volken onvoorstelbaar veel mijten zitten, ik kan dit uit eigen ervaring bevestigen. Dus wat let je om indien je het nodig vindt de bijen de krant eens te laten lezen. Dat is dus in de praktijk een enkel krantje tussen twee broedkamers leggen. Heb je een varroa lade, dan kun je meteen zien hoeveel mijt er mee uitgevangen is.

Een zeer fraai raam met darrenbroed. Twee van dergelijke ramen verwijderen in het voorjaar is voldoende. De rest van het darrenraat mag het volk houden.    Germ bezig met het koppen van het darrenraat.    Germ blaast met perslucht de darrenraat schoon. Wat prima gaat, de darrenraat kan weer opnieuw gebruikt worden.    Nog een mannier om de raat heel te houden om het weer te gebruiken. Men hoeft de darrenraat niet eens te koppen, deze straatjongens weten er wel raad mee. 

Darrenraat.

In het voorjaar is er de mogelijkheid om ramen met darrenkunstraat te plaatsen. Zoals we weten geeft de Varroamijt de voorkeur aan darrenbroed om zich daarin te vermeerderen.
Hang de ramen met of zonder darrenkunstraat aan de buitenkant van het broednest. Al naar gelang van de sterkte van het volk 1 of 2 stuks. Als het broed gesloten is haalt men ze eruit.
Door dit toe te passen verwijdert men 30 tot 50 % van de mijt die zich anders in het volk zou begeven. Een verwijdering van zoveel mijt is haast wel de sleutel voor een succesvolle beheersing van de mijt in het komend bijenseizoen.