Eko Bijkers Fryslân

Een website voor bijenhouders die belangstelling hebben voor ecologisch verantwoord imkeren.
Dit is de site van “Eko-bijkers Fryslân” die zich bezig houdt met voorlichting geven over de milieuvriendelijke bestrijding van de varroamijt.
Een manier van bestrijding waarop we onze honing en was vrijwaren van giftige residuen die door chemische middelen kunnen worden veroorzaakt.
Al 25 jaar zijn wij (de Wurkgroep) hier mee bezig en dat we op de juiste manier aan de gang zijn, geeft het groeiend aantal leden aan.
Bovendien slaat de resistentie van de varroa mijt tegen chemische middelen toe, zoals reeds voorspeld.
Wij zijn geen vereniging, maar een werkgroep: een ieder blijft gewoon lid bij de bond waar hij lid van is.

Chemische bestrijdingsmiddelen bieden op de korte termijn een oplossing, maar op de lange termijn wordt de biotechnische varroa bestrijding de voornaamste troef. Dat onze Wurkgroep leden nog steeds bijen houden, bewijst het mogelijke. En naar ons idee sluit het ook beter aan bij het imkeren: bezig zijn met de Natuur en deze respecteren.
Door chemische middelen te gebruiken wordt onvermijdelijk bijgedragen aan het probleem resistentie vorming, wat zich reeds voordoet in ons land. En bij het jaartal 2002 begint dit drastische vormen aan te nemen. In 2003 weten we wat er allemaal gebeurd is in het achter ons liggend bijenseizoen. En wat dan?! Weer een nieuw vergif? Waarschijnlijk niet, er wordt niet meer genoeg aan verdiend.

De imker is aanstonds weer op zijn eigen inzicht en vernuft aangewezen.
Ecologisch- verantwoord imkeren is een wijze van imkeren om met je bijen om te gaan, waarbij rekening wordt gehouden met de consequentie van het doen en laten voor de natuur en het milieu.
Helaas is menselijk ingrijpen (nog) nodig om bijenhouder te blijven bij de onze honingbij (apis mellifera). Het tegenovergestelde van de carena die met de mijt kan overleven.

Hoewel wij en zeer velen met ons het graag anders zouden willen.

Maar het imkeren zonder gebruik te maken van chemische middelen, die residuen in was en/of honing veroorzaken, kan iedereen dat. Maar het gaat niet zonder enige inspanning.
Het voornaamste is eigenlijk het gemakkelijkste en wel dit: een gedachtegang in je hersenpan op de stand van: “geen residuen veroorzakende bestrijdingsmethode(s) en/of geneesmiddelen in mijn bijenkast(en).”
Dat kan op vele manieren de bestrijding van de varroamijt op milieuvriendelijke wijze.
De resultaten kunnen soms verschillen, omdat men met de natuur bezig is en die laat zich niet altijd naar onze hand zetten. Toch is onze mensenhand hier een deel van de natuur, gezien de klimatologische omstandigheden hier in Nederland.
Maar één ervaring is zeker, goed opletten en op de juiste wijze op de volken passen zijn ten allen tijden betere resultaten te behalen.

Het lidmaatschap van de Wurkgroep beperkt zich tot de provincie Fryslân. Het woord "Bijker" is de Friese benaming voor imker.
Maar vanzelfsprekend willen wij onze ervaringen op het vlak van het milieu vriendelijk imkeren aan een ieder die bijen houdt mededelen.